Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

 
 
 
 
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
 
СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА
23-03-2021
Търгово предложение за закупуване на акции на "МОМИНА КРЕПОСТ"АД
Получено е търгово предложение за закупуване на акции на "МОМИНА КРЕПОСТ"АД ОТ "МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ"ООД. Пълният текст на търговото предложение е публикуван в секция "За инвеститори"
03-07-2020
Редовно Общо събрание на акционерите на "Момина крепост" АД
Съветът на директорите на "Момина крепост" АД, гр. В. Търново, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10 август 2020 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. В.Търново, ул. "Магистрална" ?23.  Пълният текст на поканата и материалите по дневния ред са публикувани в раздела "За инвеститори"

 


кошница с поръчки
Кошницата е празна
 

за дистрибутори
  E-mail адрес
  Парола
  Запомни ме на този компютър
 

Новини    
Защита на личните данни за www.mkrepost-bg.com и използването на "бисквитките"
24-05-2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТA

WWW.MKREPOST-BG.COM

 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който “Момина Крепост“ АД , ЕИК 104055543, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. Магистрална №  23, обработва Вашите лични данни в качеството си на администратор на лични данни, съгласно търговската дейност на компанията и информацията на интернет страницата www.mkrepost-bg.com, собственост на компанията.

        I.            КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Момина Крепост“ АД  не обработва такава информация.

      II.            СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Момина Крепост“ АД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение и  предоставяне на услугите и стоките на дружеството .  Данните Ви служат единствено и само за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки – данни за фактуриране и доставка.

    III.            КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 1. При създаване на Профил, регистрация в интернет страницата ни, закупуване на продукт, сключване на договор, ние събираме следната информация- имената ; електронния  адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки и телефонен номер.
 2. За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
 3. Детайли за фактуриране и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
 4. За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
 5. За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, , информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;

    IV.            ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЕ  ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Момина Крепост“ АД  са:

 1. Дейности по управление на интернет станицата www.mkrepost-bg.com :
 2. Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на „Момина Крепост“ АД  на основание сключването на договор;;
 3. Осчетоводяване и фактуриране на покупките на основание законовото ни задължение за това;
 4. Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:
 5. Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация
 6. Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.
 7. Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на „Момина Крепост“ АД  , на основание легитимния интерес;
 8. Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти и услуги, извършвани от дружеството.

Чрез регистрацията в САЙТА www.mkrepost-bg.com или извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на „Момина Крепост“ АД  и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани само и единствено за нуждите на дружеството.

     V.            ТРАНСФЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЗВЪН ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

„Момина Крепост“ АД  не прехвърля и не предоставя данните Ви на трети лица и страни без договорна обвързаност за това.

   VI.            ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„Момина Крепост“ АД  взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Всички служители на „Момина Крепост“ АД  са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

 VII.            ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Момина Крепост“ АД  , Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 1. Да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на „Момина Крепост“ АД 
 2. Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Момина Крепост“ АД  - право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 3. Правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 4. Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации, като изпратите електронно писмо с текст „стоп“ на адрес: mail@mkrepost-bg.com
 1. VIII.            ДАННИ ЗА КОНТАКТ

За връзка с „Момина Крепост“ АД  по въпроси свързани с настоящата политика за защита  на личните данни, моля използвайте:

Имейл адрес: mail@mkrepost-bg.com,

Тел: +359 062 62 15 04, Факс: +359 62 63 69 71

Адрес: град Велико Търново, п.к. 5000, ул. Магистрална 23.


Информация за използване на „бисквитки“

от www.mkrepost-bg.com

 

1. Информация за използване на „бисквитки“

Тази информация се отнася за “бисквитките” генерирани от интернет страницaтa www.mkrepost-bg.com собственост на

 “Момина Крепост“ АД , ЕИК 104055543, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. Магистрална №  23.

2. Какво представляват „бисквитките“?  

Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на компютъра , мобилното  устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

3. За какво се използват „бисквитките“?

Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет.

4. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на  лица да имат достъп до тях.
 
5. Изтриване на „бисквитки“

Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции  на уеб-страницата.

 6. Сигурност и конфиденциалност

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър. За да откриеш тези настройки, може да използваш също така и линковете по-долу или да използваш опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли.


Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

7. Полезни линкове
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/bg/

 

 


обратно

 
 
 
Начало   ▫   История   ▫   Продукти   ▫   Новини   ▫   Качество   ▫   Финансови отчети   ▫   Контакти
© 2008  Момина Крепост АД. Всички права запазени. Уеб дизайн / Web design DualM studio


МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Спринцовки, Игли инжекционни, стерилни за еднократно приложение, Системи, Сонди, Катетри, Медицинско облекло и бельо за еднократна употреба, Уринаторни торби, Други

СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА
Бидони, Туби, Кутия за сирене, Пътни конуси, Пощенска кутия, PVC маркуч, Опаковки, Пластмасови домакински съдове, PVC шлаух за технически цели, Касета, Фиксатори, Сандъче за цветя, Лейка 12л, Кофпомпа, Съд за басейни