Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

 
 
 
 
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
 
СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА
23-03-2021
Търгово предложение за закупуване на акции на "МОМИНА КРЕПОСТ"АД
Получено е търгово предложение за закупуване на акции на "МОМИНА КРЕПОСТ"АД ОТ "МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ"ООД. Пълният текст на търговото предложение е публикуван в секция "За инвеститори"
03-07-2020
Редовно Общо събрание на акционерите на "Момина крепост" АД
Съветът на директорите на "Момина крепост" АД, гр. В. Търново, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10 август 2020 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. В.Търново, ул. "Магистрална" ?23.  Пълният текст на поканата и материалите по дневния ред са публикувани в раздела "За инвеститори"

 


кошница с поръчки
Кошницата е празна
 

за дистрибутори
  E-mail адрес
  Парола
  Запомни ме на този компютър
 

Новини    

Търгово предложение за закупуване на акции на "МОМИНА КРЕПОСТ"АД
23-03-2021

Получено е търгово предложение за закупуване на акции на "МОМИНА

КРЕПОСТ"АД ОТ "МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ"ООД. Пълният текст на търговото

предложение е публикуван в секция "За инвеститори"


Редовно Общо събрание на акционерите на "Момина крепост" АД
03-07-2020

Съветът на директорите на "Момина крепост" АД, гр. В. Търново, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10 август 2020 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. В.Търново, ул. "Магистрална" ?23.

 Пълният текст на поканата и материалите по дневния ред са публикувани в раздела "За инвеститори"


Провеждане на информационен ден 12.12.2019 г.
07-12-2019

                                                         


ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

 

 

На 12.12.2019 г. от 10:00 ч. в гр. Велико Търново, на ул. „Магистрална“ №23, в завод „Момина крепост“АД, щесе проведе информационен ден, относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0125-С01 между Министерството на икономиката и „Момина крепост“ АД, по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Момина Крепост“ АД“.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване:

Линия за производство на спринцовки 1мл. и 2 мл. - 1бр., Линия за производство на спринцовки 5мл и 10 мл. - 1бр. и Линия за производство на спринцовки 20 мл. - 1бр. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията се въведе Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението-1бр. и Система за оползотворяване на отпадна енергия-1бр. Тези активи са препоръчани в извършено обследване на енергийната ефективност и ще повишат енергийната ефективност на компанията. С реализацията на проекта, компанията въведе в практиката си Система за енергиен мениджмънт и сертифицира дейността си по стандарт ISO 50001.

Оборудването се закупи със средства по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 4 998 900.20 лв., от които 2 499 450.09 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (2 124 532.57лв. европейско и 374 917.52 лв. национално съфинансиране) и 2 499 450.11 лв. собствено съфинансиране.

 

  ----------------------------------------------------www.eufunds.bg-------------------------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-3.002-0125-C01 - Повишаване на енергийната ефективност в "Момина Крепост" АД, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност", съфинансирана от европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Момина Крепост" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Редовно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД
14-05-2019

Съветът на директорите на „Момина крепост” АД, гр. В. Търново, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 14 юни 2019 г. от 15.00 часа в седалището на дружеството в гр. В.Търново, ул. „Магистрална” №23.

Пълният текст на поканата и материалите по дневния ред са публикувани в раздела „За инвеститори”


От 01.08.2018 г. акциите на "Момина крепост" АД ще се търгуват на "БФБ-София" АД на Алтернативен пазар / BaSE /, сегмент Акции.
31-07-2018


 
 
 
Начало   ▫   История   ▫   Продукти   ▫   Новини   ▫   Качество   ▫   Финансови отчети   ▫   Контакти
© 2008  Момина Крепост АД. Всички права запазени. Уеб дизайн / Web design DualM studio


МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Спринцовки, Игли инжекционни, стерилни за еднократно приложение, Системи, Сонди, Катетри, Медицинско облекло и бельо за еднократна употреба, Уринаторни торби, Други

СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА
Бидони, Туби, Кутия за сирене, Пътни конуси, Пощенска кутия, PVC маркуч, Опаковки, Пластмасови домакински съдове, PVC шлаух за технически цели, Касета, Фиксатори, Сандъче за цветя, Лейка 12л, Кофпомпа, Съд за басейни